Cocreatie

Cocreatie is voor de ontwikkeling van commerciƫle producten en diensten en voor overheidsmaatregelen even waardevol. Echte cocreatie is samenwerken met alle deelnemers aan het project. Alle betrokken partijen stimuleren elkaars creatieve vermogens maximaal. En ze delen gedurende het cocreatieproces gestructureerd inzichten met elkaar. Zo groeien waardevolle nieuwe ideeƫn.

Online, offline, of alle twee?

Soms is een online aanpak de beste oplossing. Bij Crowd Sourcing bijvoorbeeld, of bij communities met een langere levensduur. Soms levert een offline face to face methode juist het meeste op. Creative Development Groups zijn dan vaak een heel vruchtbare keuze.

Regelmatig biedt een combinatie van off line en on line de beste kansen. Cocreatie kan als ad hoc project. Maar meer duurzame (online) samenwerkingsvormen met gebruikers zijn ook mogelijk. Daarbij kan worden geprofiteerd van de toenemende betrokkenheid en een steeds verder groeiende vertrouwdheid met het onderwerp.


Back to top