Wat betekent dat voor mensen?

We brengen alle relevante dimensies van ‘beleving’ rond een onderwerp helder in kaart. We maken ze begrijpelijk en daardoor beter hanteerbaar. Bij onderwerpen als hinder- of risicobeleving betrekken we ook de oorzaken zelf in het onderzoek. Hoe je effectief kunt sturen wordt daardoor veel duidelijker. Methoden als narrative research, scripting, laddering en perceptual mapping bewijzen waardevolle diensten.

Praktische inzetbaarheid van de onderzoeksresultaten staat natuurlijk voorop. Voor productontwikkeling, beleidsontwikkeling of het ontwerpen van beïnvloedingsprogramma’s. Ingrijpen, beïnvloeden en besturen eist dat je begrijpt waarom zaken worden beleefd zoals dat gebeurt. Daarom onderzoeken we wat de invloed en de betekenis in het leven van betrokkenen is van zo’n product, beleid, of programma.

 


Back to top