Kernboodschappen die effectief communiceren

Wat is het krachtenveld waarin de boodschap moet worden ingezet? Hoe beleeft men het onderwerp? Welke semantiek past daarbij? Hoe verloopt de verwerking van de boodschap? Welke ondersteunende en welke contra argumenten hebben mensen daarbij? Wat verhoogt de geloofwaardigheid? Wat is een geschikte betoogopbouw?

We gebruiken een afgewogen en flexibele combinatie van methoden en technieken om de voorwaarden voor succes en mogelijke hindernissen zichtbaar te maken. Zowel voor de opbouw van het betoog en de gebruikte argumenten als voor de semantiek. Onze ervaring met het helpen ontwikkelen van effectieve kernboodschappen is hierbij natuurlijk een belangrijke steun.


Back to top