Draagvlak bouwen

We begrijpen wat de drivers, maar ook wat belemmeringen voor draagvlak kunnen zijn. De methoden en technieken om die te onderzoeken beheersen we tot in de finesses. Zo helpen we draagvlak bouwen voor uiteenlopende onderwerpen. Geen van de kansen en belemmeringen blijft verborgen door de uitgebalanceerde en flexibele mix van de research tools die we inzetten: krachtenveldanalyse, stakeholderanalyse, expertinterviews, inhoudsanalyse, perceptual mapping en scripting zijn er maar enkelen van. Elk levert zijn eigen waardevolle bijdrage. Door ze te combineren bereiken we een maximaal onderzoeksrendement. Diepte interviews en groepsdiscussies zijn bij veel van deze kwalitatieve methoden uiteraard de basis. We kunnen ze nog verder aanvullen met ‘enabling technieken’ om rijkere inzichten te krijgen.

Voor het in kaart brengen van de kwantitatieve verhoudingen rond het draagvlak zijn uiteraard enquêtes het geëigende instrument; offline of online. En op een adequate manier statistisch geanalyseerd en gerapporteerd.


Back to top