Besturen door begrijpen

Beleidsmakers en –uitvoerders ondersteunen we bij de strategische én de tactische keuzes waar ze voor staan. Aan zeer veel uitdagende dossiers hebben we een stimulerende bijdrage geleverd. Dat doen we al sinds 1988. De specifieke positie van overheden in communicatie en beïnvloedingsprocessen kennen en begrijpen we daardoor goed.

Vaak begeleiden we de introductie en adoptie van innovatieve ontwikkelingen. Wat dat betreft hebben we aan veel succesvolle vernieuwingen onze bijdrage geleverd. Landelijk, regionaal en op kleinere schaal. Ook om de kansen bij weerbarstige of gevoelige issues te vinden wordt onze inbreng gevraagd. Grondige kennis van houdings- en gedragsontwikkeling en creativiteit, gecombineerd met doelgerichte onderzoeksmethoden helpt ons daarbij.

Bijdragen aan geïnformeerd en onderbouwd beleid doen we onder andere met belevingsonderzoek, draagvlak onderzoek, cocreatieprojecten, kernboodschappen en methoden om woordvoeringslijnen te helpen ontwikkelen. Evaluatie onderzoek is één van onze specialismen. En waar overheden ook producten voor burgers ontwikkelen (denk aan BOB of de OV-Chipkaart) dragen we ook met productontwikkelingsonderzoek ons steentje bij.


Back to top