Pretests en concepttest

Hoe liggen de kansen? Kan het beter? Hoe? Aftesten blijkt vaak nodeloze kapitaalvernietiging. Daar stellen wij een constructieve, maar kritische benadering tegenover.

We toetsen uitingen op kritische succesfactoren voor effectieve communicatie. En we ontdekken hoe je eventueel moet bijsturen.

Resultaatgericht samenwerken met alle betrokkenen vinden we een vanzelfsprekende voorwaarde voor succes.

We scannen systematisch en grondig alle fasen van de communicatie. Ondersteunende technieken helpen ons daarbij. Sommige communicatiemiddelen vragen om een bijzondere aanpak. Long copy uitingen zoals folders testen we met een speciaal daarvoor ontwikkelde methode. Outdoor advertising vraagt ook een bijzondere aanpak. Het moet zijn werk onder bijzondere omstandigheden doen. Voldoet een ontwerp aan de eisen die dat stelt? Dat testen we met een aanpak die op die bijzondere kritische succesfactoren toegesneden is.


Back to top