Bouwstenen vinden

We ontdekken hoe je een doelgerichte communicatiestrategie kunt ontwikkelen. En we helpen de conceptontwikkeling op weg. We vinden kansrijke ingangen, en wijzen op valkuilen. Dat doen we door:

Concurrentie communicatie onderzoek

Hoe presteert de concurrentie communicatief? Waar zitten hun zwakten en sterkten? Waar zitten kansen om je te onderscheiden? Kwalitatieve methoden en de kwantitatieve Competitive Likeability Test brengen dat samen scherp in kaart.

Bouwstenen leveren voor de communicatieve strategie en creative approach

Een breed scala kwalitatieve technieken helpt ons daarbij. Die geven je een breed en diep inzicht in beleving en beweegreden van mensen rond het betreffende onderwerp. En ze laten zien hoe je die kunt gebruiken.

Consumer semantics

‘Being one of us and the best of us’ is één van de voorwaarden om succesvol met een doelgroep te communiceren. We laten je ontdekken hoe je aansluit bij de manier waarop je doelgroep over een onderwerp praat. Hun woorden en uitdrukkingen. En hoe ze in gesprekken met het onderwerp omgaan.

 


Back to top