Ontdekken of het werkt en hoe dan verder

Evaluatie onderzoek helpt je je doelen te bereiken. Kwalitatief onderzoek is daarbij een belangrijk instrument. Vaak gaan kwalitatief en kwantitatief onderzoek hand in hand. Dat maakt tijdig en trefzeker bijsturen gemakkelijker en houdt de kosten beheersbaar.

Laten zien hoe je er komt

We doen veel meer dan alleen vaststellen wat je uiteindelijk hebt bereikt. Ook in hoeverre een programma op koers ligt en welke bijsturing eventueel nodig is laten we zien. Want mochten de dingen niet lopen zoals je bedoeld had, onderzoeken we wat de oorzaak is. Kloppen de uitgangspunten wel? Of deugt er iets in de uitvoering niet helemaal?

Vaak blijkt dat we met zo’n procesevaluatie in een vroeg stadium teleurstellingen en hoge kosten helpen voorkomen.

Kwalitatief en kwantitatief

Kwalitatieve methoden en technieken zijn een onmisbare bron van inzicht: Diepte interviews en groepsdiscussies met doelgroepleden en stake holders. Soms ook observatie. Maar wat je aan het eind precies bereikt hebt en wat halverwege, kom je te weten met kwantitatief onderzoek. Enquêtes, observatie en soms ‘non obtrusive measures’ leveren de informatie. De resultaten van kwantitatief onderzoek zijn natuurlijk weer beter te interpreteren als je ook beschikt over kwalitatieve gegevens. Gericht bijsturen wordt dan een stuk makkelijker.

 


Back to top